Welke alarmklasse zijn er? En wat betekenen ze?

ART slot klasse 4
Diefstalslot voorzien van 4 sterren, erkend door Stichting ART.

SCM klasse M2
Bestaande uit een systeem dat automatisch inschakelt en het op eigen kracht verplaatsen van de motor verhindert, alarmering middels noodstroomsirene, uitgebreid met kanteldetectie. Een SCM Klasse M2 alarm moet aan de volgende eisen voldoen:

  • Blokkering met aanvalsbestendigheid minimaal 3 minuten +
  • Optische signalering +
  • Bewegingsdetectie +
  • Akoestische signalering door middel van een noodstroomsirene

SCM klasse M3
Bestaande uit een systeem van de klasse M2 dat voldoet aan de eisen van SCM voorschrift MF-04, aangevuld met een volgsysteem dat aan de eisen van het SCM voorschrift TT03 voldoet.

Nachtclausule
Indien het motorrijtuig zich binnen een straal van 500 meter van de woning bevindt, wordt in afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden poging tot en diefstal van, joyriding met braak en/of vandalisme aan het motorrijtuig, gedurende de periode tussen 22.00 uur ‘s avonds tot 06.00 uur ’s ochtends slechts verzekerd indien het motorrijtuig in een afgesloten ruimte is gestald en er sprake is van braak aan de ruimte.

* Indien het motorrijtuig gedurende de periode tussen 22.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur ’s morgens binnen 500 meter van de woning bevindt en toch buiten wordt gestald, dient het voertuig voorzien te zijn van een goedgekeurd alarm conform SCM klasse M2.

Terug naar overzicht